Flyttefirma Gilleleje

  • 3 friske flytte tilbud på Gilleleje flyttefirma
  • Find et professionelt erfarent flyttefirma
  • Spar hutigt 28 procent på et fantastisk flytte tilbud

Billig flyttefirma flytte tilbud

Lokale vejnavne
Gilleleje

Nordvænget
Klirevej
Jacobslystvej
Hegnet
Lundevangen
Munkerup Strandvej
Lerager
Rosengården
Midterpieren
Idrætsvej
Klokkervang
Hillerødvejen
Lillevang
Pilevang
Langestykket
Krigsagervej
Langdraget
Kaldehøjs-Åsen
Heiget-Åsen
Markvej

Spar 25% på flyttefirma i Gilleleje - Få 3 flytte tilbud

Hvad er prisen for at få flyttet i eller i nærheden af Gilleleje? Hvad er den generelle timepris ved et flyttefirma? Hvordan finder man en erfaren flyttemand, der samtidig ikke koster kassen? Hvem kan man stole på? Gennemsnits timeprisen for flyttefirmaer i Gilleleje er på omkring 350,- kr.
Der forekommer priser helt ned til cirka 200,- kr. i timen men så må man så ikke forvente det bedst udførte resultat. Mange flyttefirmaet angiver prisen ud efter arealet i kvadratmeter, der skal flyttes. Her ligger tilbuddene fra cirka 75,- kr til 175,- kr. pr m2.
Det er betydeligt at få klarlagt om flyttefirmaet benytter sædvanlig timeløn eller pr kvm når du ses med flyttefirmaerne for første gang. Her kan du ligeledes fornemme om flyttemanden er pålidelig. Tillid er alfa og omega når det handler om at få udført en kompetent og sikker flytning i Gilleleje.

Den nuværende priskonkurrence

Konsekvensen for de mindre konkurrerende flyttemænd på de samme fragter er katastrofal, idet de ikke har mulighed for at indhente indtjeningen andre steder. Efterhånden som reguleringerne forsvinder helt, forventes et prisfald inden for EU på ca. 20% for vejgodstransport i begyndelsen af 20'erne.
Dog er det sandsynligt at prisfaldet i Danmark bliver væsentligt mindre på grund af den priskonkurrence, som allerede nu finder sted. Danmark Statistik foretager på begæring af EU-kommisionen en repræsentativ undersøgelse om konjunkturbedømmelsen i eksportflyttemandserhvervet.
For 1. kvartal 1990 anså 35% af de 303 flyttemænd, der havde deltaget, det økonomiske resultat i perioden for dårligt, 9% vurderede det økonomiske resultat som godt, mens 56% betegnede det som acceptabelt.

Tilbud udover selve flytningen

Udover selve flytningen kan du også få tilbud på følgende opgaver:
  • Flytning til udlandet
  • Afmontering
  • Tømning af konkursbo
  • Bortkørsel af affald
  • Fogedopgaver

Lokal flyttefirma fra postnummer 3250

Svendsen & Søn Transport ApS
Helsingevej 39, Smidstrup
3250 Gilleleje
CVR: 36089350
Hjemmeside
GB Flyt og Transport ApS
Stæremosen 51
3250 Gilleleje
CVR: 34899800
Hjemmeside
Tom Hedegaard Nielsen Transport
Strand-Åsen 8, Smidstrup
3250 Gilleleje
CVR: 26884438
Hjemmeside